Hoppa till innehåll

Varför prata om döden?

Både personer som sörjer och som lever med en obotlig sjukdom, kan uppleva en stark känsla av isolering och oförståelse från omvärlden. —Dying Matters

Många människor i västvärlden lever med en distans till livets slutskede som resulterar i att vi lämnar över ansvaret för våra äldre och sjuka till institutioner och professionella. Being Mortal by Atul Gawande

Höginkomstländer, som Sverige, uppvisar ett högre antal dödsfall på sjukhus än i det egna hemmet även om nationella undersökningar tyder på att de flesta människor hellre skulle få vårdas och dö hemma.  — Journal of Palliative and Supportive Care

Många minoritetsgrupper har sämre tillgång till den kunskap och de resurser som leder till bättre vård i livets slutskede, ofta på grund av språkliga och kulturella hinder inom sjukvården och andra institutioner. — Care Quality Commission

 

Att prata om döden kan hjälpa oss att planera för livet. Det ökar möjligheterna för att säkerställa god vård för oss själva och vår närstående om vi drabbas av obotlig sjukdom och när sjukdomen försämras. Det hjälper också familjer att hantera sorg och att känna sig mer förberedda på att möta döden när den kommer.

Det första steget mot en mer god vård före och i slutet av livet börjar med nyfikenhet. Vi inom Death Ed skulle vilja stödja den nyfikenheten och skapa utrymmen där alla människor kan lära sig mer och reflektera över döden.

Vad är Death Ed?

“Death Ed” eller “Death Education” är ett nystartat socialt hälsoprojekt som drivs av Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds Universitet och Region Skåne. Vårt mål är att uppmuntra och inspirera människor att prata mer om döden och livets slutskede, att våga mötas och skapa sociala sammanhang som kan motverka stigmatisering, isolering och rädsla kring döden.

Titta gärna på vår storybook som binder samman olika människor, samhällsledare beslutsfattare och vårdpersonal i diskussioner om död, döende och vad som är viktigt i livets slutskede.

Håll dig uppdaterad i vår kalender, där du kan hitta information om våra föreläsningar, workshops, dödscaféer och mycket mer!