Hoppa till innehåll

Om Oss

logotypeblue“Dödsviktiga Frågor” eller “Death Ed” är ett socialt hälsoprojekt som drivs av Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds Universitet och Region Skåne. Vårt mål är att uppmuntra och inspirera människor att prata mer om döden och livets slutskede, att våga mötas och skapa sociala sammanhang som kan motverka stigmatisering, isolering och rädsla kring döden. Vi tror på vikten av att prata om döden. Det kan leda till att vi känner oss bättre informerade och stärker vår förmåga att ta viktiga beslut och se till att vi får rätt vård i slutet av livet.

Death Ed’s syfte

1) Att skapa mötesplatser som förbinder professionella inom vården, volontärer, religiösa samfund, olika akademiska och samhällsinstitutioner, och medborgare i samtal om död, döende, och sorg.

2) Att skapa ett nätverk med möjligheter att upptäcka och undersöka dessa begrepp i en fördomsfri miljö.

DeathEd-infograph

Palliativt Utvecklingscentrum (PUC) utbildar vårdpersonal och utvecklar nya verktyg för att förstå och öka möjligheterna till vård med hög kvalitet. Förutom den kliniska kompetensen inom palliativ vård och forskning inom området har PUC startat folkhälsoprojektet ”Dödsviktiga Frågor” eller ”Death Ed” på engelska.

Projektet öppnar upp nya mötesplatser där människor kan tänka igenom moraliska och etiska uppfattningar om döden och ta med sig ny kunskap som kan leda till viktiga förändringar i sina egna och andras, liv. Det är ett gränsöverskridande, kulturellt och pedagogiskt initiativ som syftar till att motverka stigma kring döden, samt att skapa ett lättsamt sätt att utforska vad som händer i livets slutskede.

Dödsviktiga Frågors program är enkelt. Vi organiserar kafé-träffar där människor kan prata om döden, se på filmer och lyssna på föreläsare som talar om döden och döendet, samt samla in intervjuer med människor som har något intressant att säga om döden, sjukdomar, eller vården. Vi kommer att placera dessa intervjuer i en storybook om döden.

Vårt program förändras och växer varje dag. Titta i vår kalender för att se vad som är nytt, och om du har ett förslag så är du välkommen att kontakta vår projekt-koordinator.


Death Ed’s Personal

Projekt-koordinator: Jamie Woodworth | jamie.woodworth@med.lu.se

Projektledare: Birgit Rasmussen, Carl Johan Fürst

Palliativt Utvecklingscentrum | Region Skåne, Lunds Universitet

Pclogos_black

%d bloggers like this: