Hoppa till innehåll

KategoriStorybook

Death Eds samlade berättelser är ett urval av förkortade intervjuer med olika individer och grupper som tar upp eller engagerar sig i döende, död och sorg i sitt arbete, konst, aktivism eller trossystem. Samlade berättelser är ett gränsöverskridande initiativ som syftar till att få medicinsk personal, religiösa samfund, akademiska och andra institutioner att prata med varandra om vad döden betyder och om hur vi kan stödja och uppmuntra bra och meningsfulla erfarenheter vid livets slutskede.